Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Władysław Główka
ur. w 1952 roku w m. Święciechowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Na początku lat 80. był członkiem prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Elementów Wykończeniowych Budownictwa „Metalplast” w Lesznie. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany umieszczony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przewieziony do Ośrodka w Zakładzie Karnym w Głogowie. Powodem jego internowania była możliwość inspirowania i organizowania „wrogiej działalności”, poprzez aktywne nakłanianie do akcji strajkowych i propagowanie haseł wrogich ustrojowi PRL. Wolność odzyskał 13 stycznia 1982 r. Ponadto w latach 1982-1983 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN