Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zwiercan Małgorzata
Małgorzata Grażyna Zwiercan
ur. w 1958 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Małgorzata Zwiercan od 1986 r. uczestniczyła w strukturach „Solidarności Walczącej” na terenie Trójmiasta. Redagowała, drukowała pisma niezależne oraz zajmowała się ich kolportażem. Pracowała przy redakcji technicznej biuletynu „Poza Układem” wydawanym przez Joannę Gwiazdę. Współpracowała i wchodziła w skład redakcji gazetki „Solidarność Walcząca Grupy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”. W jej lokalu znajdowała się drukarnia offsetowa działająca do 1990 r. Małgorzata Zwiercan brała udział w przygotowywaniu i nadawaniu audycji radiowych „Solidarności Walczącej”. Była łączniczką i kierowcą podziemnych struktur „SW” w Trójmieście.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków