Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Waliszewski Jan
Jan Nikodem Waliszewski
ur. w 1963 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017

Biogram

Jan Waliszewski w okresie studiów na Politechnice Łódzkiej w latach 1982-1988 uczestniczył w działalności antykomunistycznej. Od 1982 r. brał udział w kolportażu ulotek i wydawnictw niezależnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Głosu Akademickiego” i „Biuletynu Informacyjnego NZS UŁ”. W latach 1984-1985 zajmował się redagowaniem materiałów informacyjnych Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego PŁ oraz uczestniczył w ogólnopolskich zebraniach działaczy samorządu studenckiego. W latach 1986-1988 był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów PŁ i reprezentantem NZS PŁ w Komisji Krajowej Związku. Brał udział w spotkaniach we Wrocławiu i Warszawie zmierzających do odtworzenia jawnej reprezentacji NZS. W latach 1987-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków