Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowak Jadwiga
Jadwiga Nowak
ur. w 1949 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach, szczególnie wspierała Siedlecki Komitet Oporu Społecznego. W ramach SKOS uczestniczyła w kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych, które rozpowszechniała wśród pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie była zatrudniona. Ponadto pisała matryce do druku ulotek wydawanych przez SKOS. Zaangażowana była także w działalność wydawnictwa „Metrum”, przepisując na maszynie matryce białkowe m.in. książki O. Remigiusza Kranca „Widziałem piekło na ziemi" i wiersze Anny Achmatowej. Od 1984 roku wspierała działalność w Siedlcach Radia „Solidarność”. Wspólnie z mężem Henrykiem udostępniała swoje mieszkanie do nadawania audycji Radia „Solidarność” Siedlce.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Agnieszka Andrzejewska, Siedlecki Komitet Oporu Społecznego w latach 1983-1989, Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2008.