Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mariusz Antoni Mleczak
ur. w 1965 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Mariusz Antoni Mleczak prowadził działalność opozycyjną w latach 1987-1989. Był aktywnym działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Międzyrzeczu, twórcą oraz kolporterem materiałów bezdebitowych, uczestnikiem wielu akcji opozycji antykomunistycznej, później członkiem organizacji ,,Czas Przyszły'' oraz Ruchu Wolność i Pokój.
W 1987 roku był jednym z założycieli międzyrzeckiego RMN. Od kwietnia 1988 roku był redaktorem oraz autorem niezależnego pisma ,,Korek’’. Zorganizował i prowadził również bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu. Wytwarzał także kalendarze i plakietki RMN.
Z biegiem czasu udało mu się nawiązać współpracę z innymi ośrodkami opozycyjnymi, z którymi koordynował prowadzenie nielegalnego kolportażu w Polsce. Organizował spotkania z opozycjonistami. Od 1988 roku rozszerzył prowadzoną działalność opozycyjną, zaangażował się w działania organizacji ,,Czas Przyszły’’ oraz Ruchu Wolność i Pokój.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków