Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozielski Marian
Marian Józef Kozielski
ur. w 1958 roku w m. Nowy Targ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek redakcji „Solidarności Podhala”, pisma Delegatury NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. W dniu 17 marca 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 27 maja 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo w dniu 4 lipca 1983 r. Odbycie reszty kary darowano na mocy przepisów amnestyjnych. 
W 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN