Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gąsowska-Różalska Henryka
Henryka Gąsowska-Różalska
ur. w 1949 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017

Biogram

Była aktywnym działaczem podziemnych struktur starachowickiej opozycji. Drukowała i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe na terenie Starachowic. Utrzymywała kontakty z grupą młodzieży zajmującą się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz bojkotowaniem obchodów święta 1 Maja. W jej mieszkaniu miały miejsce rewizje. Podczas jednej z nich funkcjonariusze SB znaleźli i zarekwirowali kilkadziesiąt nielegalnych ulotek i druków.  Aresztowana za kolportaż niezależnych wydawnictw w dniu 30.04.1984 r. Dnia 22 lipca 1984 r. w kościele na Osiedlu Majówka w Starachowicach odbyła się msza za więzionych za przekonania w tym również za tymczasowo aresztowaną Henrykę Różalską. Msza została zamówiona przez b. działaczy związku „Solidarność” ze Starachowic. Podczas mszy zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc rodzinie Henryki Różalskiej. Zwolniona 25.07.1984 r. Postępowanie w jej sprawie umorzono na mocy amnestii z dnia 21.07.1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej