Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bugno Marek
Marek Bugno
ur. w 1960 roku w m. Zagórzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Był pracownikiem Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych  „Glinik” w Gorlicach. W 1983 r podjął się kolportowania ulotek oraz pism nie posiadających debitu na terenie zakładu pracy. Materiały te uzyskiwał z Krakowa. Były to głównie kolejne numery pisma „Wolny Górnik” oraz inne pisma i ulotki. W dniu 5 marca 1984 r. funkcjonariusze pionu V RUSW w Gorlicach dokonali przeszukania miejscu jego zamieszkania. Pomimo odnalezienia jedynie pojedynczych bezdebitowych egzemplarzy ulotek i pism został aresztowany w dniu 6 marca 1984 r. Początkowo czas aresztowania wyznaczono na 3 miesiące, jednak prokurator przedłużył go w czerwcu o kolejne trzy. W areszcie przebywał do 27 lipca 1984 r. Śledztwo w sprawie przeciwko Markowi Bugno, podejrzanemu o to, że w czasie od stycznia 1983 r. do marca 1984 r. w Gorlicach działając wraz z innymi trudnił się kolportażem ulotek o treści antypaństwowej, umorzono stosując ustawę o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. Po odzyskaniu wolności nie mógł podjąć pracy w FMWIG ze względu na ponad trzymiesięczną nieobecność w zakładzie pracy. Został powiadomiony, że jego umowa o pracę wygasła. Bez zatrudnienia pozostawał do 15 września 1984 r. kiedy to udało mu się podjąć pracę jako instruktor Rady Wojewódzkiej LZS w Nowym Sączu Delegatura Gorlicach. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. W kolejnych latach pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa, był wielokrotnie wzywany na „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej