Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grygiel Krzysztof
Krzysztof Andrzej Grygiel
ur. w 1957 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019

Biogram

Krzysztof Grygiel pracował w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu. We wrześniu 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. 14 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach, gdzie przebywał do 11 lutego 1982 r. Podczas manifestacji 1 maja 1982 r. w Toruniu Krzysztof Grygiel został aresztowany pod zarzutem wznoszenia obelżywych okrzyków pod adresem funkcjonariuszy MO. Tego samego dnia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia skazało go na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Krzysztof Grygiel odbywał karę w Areszcie Śledczym w Chełmnie, zwolniono go 22 maja 1982 r. Sześć dni później został ponownie internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony 17 listopada 1982 r. W listopadzie 1984 r. Pan Krzysztof Andrzej Grygiel znalazł się w gronie założycieli Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka, które stawiało sobie za cel m.in. zbieranie informacji o przypadkach naruszania praw i wolności człowieka w PRL i podawanie ich do wiadomości publicznej, udzielanie pomocy prawnej w wypadku naruszania praw człowieka oraz działania na rzecz wprowadzenia statusu więźniów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej