Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Aureliusz Mikłaszewski
ur. w 1940 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020

Biogram

Aureliusz Mikłaszewski będąc pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej w okresie 1981–1989 był zaangażowany we współpracę ze strukturami podziemnej „Solidarności". Wspierał osoby represjonowane oraz kolportował niezależną prasę. Szczególnie zaangażował się w działalność na rzecz ochrony środowiska. Był współorganizatorem protestów przeciwko budowie Huty „Siechnice" oraz współautorem niezależnego biuletynu ekologicznego „Zagrożenie".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej