Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szczepański Tomasz
Tomasz Szczepański
ur. w 1964 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Od 1984 r. aktywnie działał w ramach struktur opozycyjnych na terenie Warszawy. Był działaczem Porozumienia Opozycji Robotniczej (w latach 1985-1986), Grupy Politycznej Robotnik Bródno (w latach 1986-1987). W 1987 r. zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, był uczestnikiem Zjazdu Założycielskiego, członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. Uczestniczył w demonstracjach, organizował i redagował podziemne wydawnictwa „Osiedlowy Biuletyn Informacyjny”, „Międzymorze”, kolportował prasę podziemną i ulotki. Był wielokrotnie zatrzymywany, przeszukiwany i przesłuchiwany. W 1988 r. dwukrotnie Kolegium do spraw Wykroczeń skazało go na karę grzywny. W 1989 r. w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu był aktywnym działaczem Bródnowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności