Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Owczarek Krzysztof
Krzysztof Robert Owczarek
ur. w 1964 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

W latach 1982-84 czynny w młodzieżowej grupie opozycyjnej. Od 1985 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie – Nowej Hucie. Ponadto od 1986 r. związany z Solidarnością Walczącą.  
Uczestnik manifestacji, akcji ulotkowych i plakatowych oraz sporządzania napisów na murach. Kolporter wydawnictw podziemnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków