Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jabłoński Andrzej
Andrzej Jabłoński
ur. w 1964 roku w m. Września
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 127/2016

Biogram

W trakcie kiedy był uczniem Technikum Chemicznego w Poznaniu, członek podziemnej organizacji młodzieżowej „Pokolenie Walczące – Warta” o pseudonimie „Ben”, której celem było prowadzenie konspiracyjnej działalności wśród młodzieży szkół średnich i uczelni, druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, prowadzenie tzw. „małej dywersji”, polegającej na malowaniu haseł antypaństwowych na ścianach i murach budynków (głównie szkół i uczelni). Postawiono mu zarzut, że w okresie od 1982 r. do maja 1984 r. brał udział w działalności młodzieżowej organizacji, której istnienie miało pozostawać tajemnicą wobec organów państwa, zajmując się m.in. rozpowszechnianiem podziemnych wydawnictw, a także w nocy z 27 na 28 marca 1983 r. uczestniczył w wymalowaniu Zespołu Szkół Chemicznych w antysocjalistyczne hasła. W wyniku tego został on zatrzymany 22.05.1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. W dniu 27.07.1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu uchyliła areszt tymczasowy wobec Andrzeja Jabłońskiego na mocy ustawy o amnestii i tego samego dnia wyszedł on na wolność.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN