Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Paweł Polaszk
ur. w 1943 roku w m. Nowe Polaszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013

Biogram

W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 4 czerwca 1989 r. był działaczem niepodległościowego podziemia. Aktywnie działał w strukturach zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Uczestniczył w strajku na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w grudniu 1981 r., zorganizowanego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i wzywającego do uwolnieniu aresztowanych działaczy. Po pacyfikacji strajku był zaangażowany w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom, a ponadto w kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw w kopalni i na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Był współorganizatorem strajku w KWK „Moszczenica” w 1988 r. mającego w swych postulatach ponowną legalizację NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków