Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pranke Marian
Marian Stanisław Pranke
ur. w 1949 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szczecinku. Został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 8 lutego 1983 r. Rzekome ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem posiadania i kolportażu ulotek. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN