Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Moskała
ur. w 1951 roku w m. Brenna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Jerzy Moskała w latach 1981-1989 aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 
Był uczestnikiem strajku i członkiem Komitetu Strajkowego w KWK „Borynia” w dniach 13-15 XII 1981 r.  Strajk był wyrazem sprzeciwu na wprowadzenie stanu wojennego. 
Po zakończeniu strajku Pan Jerzy Moskała został zwolniony z pracy.
Od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. działał w grupie oporu KWK „Borynia”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków