Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Napiórkowski Robert
Robert Napiórkowski
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Był działaczem Federacji Młodzieży Walczącej w Warszawie. W ramach tej organizacji zajmował się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw m.in. pism: „KOS”, oraz „Nasze Wiadomości”. Brał również udział w nagłaśnianiu określonych rejonów Warszawy w celu emitowania audycji Radia „Solidarność”. W dniu 13 marca 1986 r. w wyniku rozbicia przez Służbę Bezpieczeństwa tajnej drukarni, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 15 marca 1986 r. został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności.  Areszt uchylono decyzją sądu 13 lipca 1986, po upływie terminu kary orzeczonej wobec oskarżonego. Toczące się wobec niego postępowanie umorzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN