Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janas Piotr
Piotr Antoni Janas
ur. w 1958 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Medycznej w Katowicach. Zainicjował szereg akcji protestacyjnych i strajkowych w środowisku studenckim. Pełnił funkcję szefa powielarni NZS na Śląskiej Akademii Medycznej. Zaangażował się w druk i kolportaż ulotek, utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej i Międzyzakładowego Komitetu Związkowego „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego w rozmowach w środowisku akademickim jawnie podważał zasadność jego wprowadzenia oraz krytykował działalność Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Z racji swojej wrogiej postawy i odmowy podpisania „deklaracji lojalności” został internowany 7 kwietnia 1982 r. i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Wolność odzyskał, z powodu poważnych problemów zdrowotnych, w dniu 2 lipca 1982 r. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982–1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN