Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Brown-Łuczak Beata
Beata Marta Brown-Łuczak
ur. w 1952 roku w m. Ciechanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

W latach 1982-1987 działała w nielegalnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Była członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Centrum Zdrowia Dziecka oraz działaczką Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” w Warszawie. 
W ramach swojej działalności uczestniczyła w druku i kolportażu ulotek i innych materiałów propagandowych. W swoim miejscu pracy kolportowała nielegalne czasopisma: m.in. „Wola”, „Tygodnik Wojenny”, „Głos Wolnego Taksówkarza”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książki drugiego obiegu drukowane przez wydawnictwa: "Krąg", "NOWa" i "Wydawnictwo".

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków