Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Madej Marianna
Marianna Madej
ur. w 1942 roku w m. Odechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pani Marianna Madej wzięła czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazła się również Pani Marianna Madej, która w tym czasie zatrudniona była w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera. Była jedną z pierwszych osób, które przerwały pracę. Namawiała również współpracowników do przerwania pracy oraz wyjścia na ulicę. W związku z udziałem w proteście została w dniu 29.06.1976 r. dyscyplinarnie zwolniona z pracy i pozostawała bez zatrudnienia przez okres trzech lat. Objęta została również kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Radomski Czerwiec 1976. Doniesienie o przestępstwie. cz.1