Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koralewski Kazimierz
Kazimierz Koralewski
ur. w 1948 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Kazimierz Koralewski, jako student Politechniki Gdańskiej uczestniczył   w proteście studenckim w marcu 1968 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się  w udzielanie pomocy działaczom podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Organizował m.in. skrzynki kontaktowe oraz przewoził swoim samochodem sprzęt poligraficzny. 
Od stycznia do kwietnia 1982 r. jego mieszkanie stało się schronieniem dla działaczy podziemnej „Solidarności”. Ukrywał się tam m.in. Eugeniusz Szumiejko, działacz  NSZZ „Solidarność” Regionu Dolnego Śląska, poszukiwany listem gończym. Do 1985 r. mieszkanie Kazimierza Koralewskiego służyło też jako ważne miejsce spotkań przedstawicieli kościoła z czołowymi działaczami związku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków