Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wsół Czesław
Czesław Wsół
ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadził kolportaż ulotek oraz prasy związkowej. Kontynuował swoją działalność również po zdelegalizowaniu związku, za co w dniu 11 marca 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej 18 maja 1982 r. skazał go na 2 lata pozbawienia wolności w zwieszeniu na 4 lata. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. Do 1989 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN