Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jachman Włodzimierz
Włodzimierz Leszek Jachman
ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był uczestnikiem spotkań członków grup antysocjalistycznych oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Został internowany 13 grudnia 1981 r., na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie. Do 8 lutego1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Włodawie. W latach 1980-1983 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez SB. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej