Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bulczyński Roman
Roman Bulczyński
ur. w 1937 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016

Biogram

Był czynnym uczestnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r., brał udział m.in. w rozbrojeniu posterunku MO przy ul. Krzyżowej. Za swą działalność 3 lipca 1956 r. został aresztowany. Był jednym z oskarżonych w tzw. „procesie dziesięciu” w Poznaniu. Więzienie opuścił 23 października 1956 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN