Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hrybacz Ewa
Ewa Maria Hrybacz
ur. w 1960 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Ewa Hrybacz w latach 1984-1989  działała przeciw dyktaturze komunistycznej. 
Współpracowała z Ruchem Młodzieży Niezależnej i Ruchem „Wolność i Pokój” w Gorzowie Wielkopolskim. Redagowała biuletyn RMN w Gorzowie Wlkp. pt. „Szaniec”. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy RMN i WiP. Za działalność ulotkową i wywieszanie transparentów o treści antypaństwowej była wielokrotnie karana w 1988 r. przez Kolegia ds. Wykroczeń. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN