Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Edmund Fierka
ur. w 1934 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Zbigniew Fierka był pracownikiem Fabryki Mebli Okrętowych „Famos” w Starogardzie Gdańskim. W sierpniu 1980 roku współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy jako członek komitetu strajkowego. Należał do NSZZ „Solidarność” przy „Famos” w Starogardzie Gdańskim od września 1980 r. oraz był przewodniczącym Komisji Wydziałowej na wydziale P-21. 
Po wprowadzeniu  stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. W dniu 10 listopada 1982 r. na wezwanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej współorganizował strajk za co został zwolniony z pracy. W okresie od 22 marca 1983 r. do 3 marca 1986 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Starogardzie Gdańskim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN