Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Morawska Grażyna
Grażyna Maria Morawska
ur. w 1939 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016

Biogram

Była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Komitecie ds. Radia i Telewizji. Została zwolniona z pracy 20 grudnia 1982 r. na podstawie art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. nr 18, poz. 111). Pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa m.in. z uwagi na podejrzenie o działalność w konspiracyjnych strukturach „Solidarności” w okresie stanu wojennego oraz przesyłanie do Europy Zachodniej (w styczniu 1982 r.), informacji o sytuacji społeczno-politycznej w kraju.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN