Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lisiecki Tomasz
Tomasz Józef Lisiecki
ur. w 1967 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

W połowie lat 80. był działaczem „Niezależnego Zrzeszenia Studentów” w Szczecinie, oraz współpracownikiem ruchu „Wolność i Pokój" w tym mieście. Zajmował się min. kolportażem nielegalnych wydawnictw. W 1988 r. podczas strajku w Porcie Szczecin dostarczał protestującym różnego rodzaju zaopatrzenie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN