Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jurkowski Tomasz
Tomasz Jerzy Jurkowski
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017

Biogram

W trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej w październiku 1980 r. był założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. W kwietniu 1981 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa NZS Politechniki Warszawskiej. Był współorganizatorem strajków studenckich w 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego razem z członkami NSZ wywiózł maszynę drukarską z Politechniki Warszawskiej, na której drukował apel do żołnierzy, który rozkolportował 17 grudnia 1981 roku na terenie Warszawy. W latach 1982-1983 zajmował się drukiem „Tygodnika Mazowsze" oraz książek drugiego obiegu, kolportował także na terenie Warszawy ulotki. W 1983 roku w jego domu oraz w domu jego rodziców przeprowadzono przeszukania.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków