Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ulanicki Stanisław
Stanisław Ulanicki
ur. w 1952 roku w m. Myślibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

Pan Stanisław Ulanicki w latach 1981-1989 prowadził działalność opozycjną zagrozoną odpowiedzialnościa karną i represjami. 
Był członkiem nielegalnej struktury opozycji antykomunistycznej – Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Zabrze-Bielszowice”. 
W ramach działalności tej nielegalnej struktury, brał udział w licznych akcjach kolportażowych oraz akcjach plakatowania na terenie zakładu. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków