Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bohdan Stanisław Wójcik
ur. w 1946 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Gostyninie. Pełnił również funkcję przewodniczącego Międzywydziałowej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Gostyninie. Został internowany 14 grudnia 1981 r. z uzasadnieniem, że w przypadku pozostania na wolności organizowałby strajki oraz manifestacje. Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Włocławku. Wolność odzyskał 28 maja 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej