Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Józef Nobis
ur. w 1944 roku w m. Seredzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od 1980 r., zasiadał jako członek w Komisji Fabrycznej Związku przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Odpowiadał za szkolenie działaczy Związku. Organizował szkolenia, odczyty oraz redagował komunikaty nadawane w radiowęźle fabrycznym. W dniu 13 grudnia 1981 został internowany i osadzony początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, a następnie przebywał w ośrodkach przy Zakładach Karnych w Załężu i w Łupkowie. Wolność odzyskał 24 listopada 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN