Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Michalczyk Kazimierz
Kazimierz Jan Michalczyk
ur. w 1951 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017

Biogram

Od 1980 r. pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego „Famont” w Gliwicach. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, następnie członkiem Komitetu Założycielskiego i wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego w Bazie Sprzętu i Transportu Kombinatu Budowlano-Montażowego Przemysłu Węglowego „Famont” w Gliwicach. W sierpniu 1982 r. nawiązał współpracę z Gliwicką Delegaturą NSZZ „Solidarność”. Drukował wówczas i kolportował przy pomocy samochodu służbowego wydawnictwo pt. „Manifestacja Gliwicka”. Był współzałożycielem pierwszej drukarni sitodrukowej Delegatury. Uczestniczył w emisji Radia „Solidarność” w Gliwicach oraz akcji malowania autobusów w gliwickiej zajezdni hasłami „Solidarność”. 5 listopada 1982 r. został zatrzymany z nielegalnymi wydawnictwami. Z tego powodu 6 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, z którego został zwolniony 9 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność wyemigrował do RFN.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN