Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zawada Grzegorz
Grzegorz Stefan Zawada
ur. w 1963 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Należał do grupy osób zaangażowanych w organizację „strajku o krzyże” w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie, który miał miejsce w okresie od 3 grudnia 1984 r. do 16 grudnia 1984 r. Brał aktywny udział w okupacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie. Z uwagi na udział w strajku oraz pomoc w zorganizowaniu protestu, jeszcze przed jego zakończeniem, w dniu 14 grudnia 1984 r. został ukarany karą grzywny w wysokości 18000 złotych przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń we Włoszczowie. Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała osoby uczestniczące ww. strajku do sierpnia 1986 roku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN