Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Narożna Małgorzata
Małgorzata Halina Narożna
ur. w 1961 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

Była aktywną działaczką „Ruchu Wolność i Pokój”, „Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, „Akademickiego Ruchu Oporu”. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego przechowywała sprzęt poligraficzny, a w jej mieszkaniu odbywały się spotkania członków „Akademickiego Ruchu Oporu”. Została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, gdzie przebywała w okresie od 31 sierpnia 1982 r. do 6 grudnia1982 r. Była rozpracowywana przez gdańską i szczecińską Służbę Bezpieczeństwa w latach 1986-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej