Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Tadeusz Jędrych
ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

W 1982 r. był działaczem Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność" w Warszawie. W ramach tej organizacji zajmował się m.in. kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych, ulotek oraz rozklejaniem plakatów. W dniu 29 grudnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie 3 stycznia 1983 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. 30 lipca 1983 Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył postępowanie na podstawie ustawy o amnestii. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 1 sierpnia 1983 r. uchylono tymczasowe aresztowanie, a 5 sierpnia 1983 r. opuścił areszt. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1985. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN