Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Weronika Woszczyk
ur. w 1953 roku w m. Guzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016

Biogram

Była pracownicą Zakładów Transformatorów Radiowych „Unitra-Zatra” w Skierniewicach. Od września 1980 r. tworzyła struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie swojego zakładu pracy, organizowała i była uczestnikiem strajku zajmowała się kolportażem biuletynów informacyjnych i ulotek, założyła i prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona początkowo w Zakładzie Karnym w Łodzi a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do dnia 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestała prowadzenia opozycyjnej działalności. Brała udział w konspiracyjnych zebraniach, jedno z nich zorganizowane było u niej w domu. Kolportowała także niezależną prasę, brała również udział w uroczystościach organizowanych w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN