Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Zygmunt Borkowski
ur. w 1953 roku w m. Stary Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

W 1981 r. był założycielem i aktywnym członkiem gminnej i wiejskiej struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Trzebieszów i wsi Gołowierzchy. Angażował się w kolportaż nielegalnej prasy i wydawnictw. Nie zaprzestał swojej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Nadal kolportował nielegalne wydawnictwa i prasę w ramach podziemnych struktur Związku. Działał w tym czasie w Duszpasterstwie Rolników na terenie diecezji siedleckiej. Był uczestnikiem manifestacji i nielegalnych zgromadzeń mających na celu przywrócenie do legalnej działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.  Był zaangażowany w pomoc internowanym. W 1989 r. uczestniczył w spotkaniach mających na celu tworzenie gminnych ogniw NSZZ RI „Solidarność” oraz ponowną legalizację Związku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków