Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Balicki Marek
Marek Zbigniew Balicki
ur. w 1953 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Marek Zbigniew Balicki był pracownikiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Od września 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ZOZ w swoim zakładzie pracy, od stycznia 1981 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej w ZOZ, delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, członkiem Zarządu Regionu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
Za swoją działalność został internowany od 13 grudnia 1981 r. do 29 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności związkowej. Był działaczem podziemnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lęborku, kolporterem pism podziemnych, m.in. „Robotnika Lęborskiego”. W związku z tym został 21 kwietani 1983 r. zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. Na mocy amnestii zwolniony 26 lipca 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności