Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymoński Rafał
Rafał Andrzej Szymoński
ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Związku przy TVP w Katowicach, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, doradcy Zarządu Głównego NSZZ „Solidarność” ds. środków masowego przekazu, a także wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Radiokomitetu. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 13 grudnia 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu oraz w Łupkowie. Zwolniono go z pracy w TVP Katowice (14 grudnia 1982 r), z uzasadnieniem „niekwalifikujący się do pracy w jednostce zmilitaryzowanej”. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w latach 1984-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN