Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sylwester Markowski
ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Sylwester Markowski został zatrzymany w dniu 31 sierpnia 1982 r. podczas protestów społecznych w Gdańsku spowodowanych obchodami drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 1 września 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W sporządzonym akcie oskarżenia zarzucono mu udział w zbiegowisku publicznym i rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy MO. Uniewinniony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 października 1982 r. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku dnia 7 października 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej