Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dąbrowski Wojciech
Wojciech Dąbrowski
ur. w 1972 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

W latach 1986-1989 był aktywnym członkiem warszawskich struktur Federacji Młodzieży Walczącej. W ramach tej działalności kolportował ulotki oraz inne niezależne wydawnictwa. Jednocześnie współpracował z działającymi na terenie Warszawy Grupami Oporu „Solidarni”, gdzie wykonywał podobne zadania jak w FMW. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków