Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cieplak Andrzej
Andrzej Wincenty Cieplak
ur. w 1938 roku w m. Żyrardów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016

Biogram

W listopadzie 1980 r. był jednym z założycieli struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Elektrociepłowni „Siekierki”, a następnie został członkiem Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, uczestniczył m.in. w marszach i manifestacjach opozycyjnych. W maju 1982 r. przygotowywał wśród załogi Elektrociepłowni „Siekierki” na dzień 13 maja 1982 r. akcję protestacyjną z okazji kolejnego, miesiąca od wprowadzenia stanu wojennego. W związku z prowadzoną działalnością 9 maja 1982 r. został zatrzymamy i internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Z internowania został zwolniony 23 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN