Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Milnikel Aleksandra
Aleksandra Barbara Milnikel
ur. w 1940 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

W latach 1982-1989 na terenie Łodzi współpracowała ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Konfederacją Polski Niepodległej i Solidarnością Walczącą. W mieszkaniu jej i jej męża przy w Łodzi mieścił się punkt kolportażu wydawnictw bezdebitowych i materiałów poligraficznych, odbywały się w nim również konspiracyjne spotkania. Była także kolporterką wydawnictw bezdebitowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków