Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kajtoch Andrzej
Andrzej Michał Kajtoch
ur. w 1956 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym na Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach. W dniu 30 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Kokotku. Dnia 29 kwietnia 1982 r. został zwolniony z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN