Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kocjan Paweł
Paweł Kocjan
ur. w 1960 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014

Biogram

Pan Paweł Kocjan jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał w latach 80-tych do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Dnia 13 VI 1984 r. został wraz z innymi zatrzymany i oskarżony o przynależność do grupy zajmującej się powielaniem, produkcją i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw w środowisku akademickim. W wyniku przeszukania w mieszkaniu Pawła Kocjana ujawniono ulotki i nielegalne publikacje wydawane przez podziemną „Solidarność”. Prokuratura Rejonowa w Olkuszu przedstawiła zarzuty kolportażu ulotek znieważających organy państwowe PRL i dn. 15 VI 1984 r. zastosowała areszt tymczasowy. W dn. 25 VII 1984 r. decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach Pan Paweł Kocjan został zwolniony z aresztu tymczasowego, a 28 VII 1984 r. umorzono sprawę na macy amnestii z dn. 21 VII 1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN