Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miodek Bogdan
Bogdan Franciszek Miodek
ur. w 1949 roku w m. Wysocice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Bogdan Miodek w okresie działalności „Solidarności”  był przewodniczącym Oddziałowej Rady NSZZ „Solidarność”, Oddziału Gospodarczego na KWK „Ziemowit” w Tychach. 
W czasie trwania stanu wojennego nie zaprzestał działań związkowych, m.in.: zainicjował akcję zbierania składek na pomoc dla więźniów politycznych oraz pomoc dla rodzin internowanych górników. 
Z uwagi na swoje działania został internowany w okresie od 16 II-11 VI 1982 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Uhercach. Zwolniony z internowania z uwagi na zły stan zdrowia na który wpływ miało aresztowanie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej