Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lemańska Aurelia
Aurelia Lemańska
ur. w 1954 roku w m. Dukla
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017

Biogram

W latach 1982-1989 prowadziła działalność opozycyjną w ramach struktur Solidarności Walczącej we Wrocławiu. W swoim mieszkaniu wraz z mężem, prowadziła lokal kontaktowy i magazyn dla nielegalnych wydawnictw, była współzałożycielem i współredaktorem podziemnego pisma „Vade Mecum” wydawanego we Wrocławiu i Krakowie, założonego w 1988 r. w proteście przeciwko przygotowaniom do obrad Okrągłego Stołu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji: