Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janina Krystyna Sobieraj
ur. w 1956 roku w m. Strzałków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

W latach 1980-1989 brała udział w działalności Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Spółdzielni Kółek Rolniczych Radomsko. Zajmowała się kolportażem materiałów propagandowych. W mieszkaniu Państwa Sobierajów odbywały się spotkania działaczy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność".

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków