Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zając Stanisław
Stanisław Zając
ur. w 1950 roku w m. Gaj Żelechowski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W latach 1981-1989 był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od lutego 1982 r. prowadził działalność w ramach w organizacji Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. Od jesieni 1982 r. wszedł w skład tzw. Grup Specjalnych, będących struktura bojową GO „Solidarni” i brał czynny udział w akcjach organizowanych przez tę organizację (akcje rozpoznawcze, walki uliczne z ZOMO, rozwieszanie transparentów, ustawianie na terenie Warszawy urządzeń nagłaśniających, tzw. gadał itp.).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010